www.geoplan.cieszyn.pl
  

NASZA OFERTA

 • Podziały nieruchomości
 • Rozgraniczenia
 • Wznowienia granic
 • Dokumentacje do celów prawnych
 • Udzielanie informacji w zakresie gospodarki nieruchomościami
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • Opracowanie map do celów projektowych
 • Pomiary powykonawcze
 • Obsługa inwestycji w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kubaturowego
 • Pomiary i badanie pionowości obiektów wysokich
 • Pomiary odkształceń pod próbnymi obciążeniami obiektów inżynierskich
 • Opracowanie map cyfrowych
 • Digitalizacja i wektoryzacja map analogowych
 • Usługi kartograficzne
 • Inne pomiary i wytyczenia
 • Kolorowe wydruki wielkoformatowe ploterem OCE CS2236