www.geoplan.cieszyn.pl
  

Współwłaściciele: 

 Bogusław Jarzyna

 Krzysztof Laskownicki

Przedsiębiorstwo Usług Mierniczych GEOPLAN powstało w styczniu 1991 roku jako spółka cywilna stanowiąca kontynuację Pracowni Geodezyjnej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Katowicach, która prowadziła obsługę geodezyjną budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Cieszynie - Boguszowicach. Obsługa geodezyjna DPG obejmowała prace związane z budową mostu wykonywanego metodą ciągłego nasuwania z dwóch stanowisk wytwarzania, budową platformy odpraw celnych po polskiej i czechosłowackiej stronie granicy oraz odcinka drogi ekspresowej od DPG do węzła Pastwiska. Współwłascicielami firmy zostało czterech geodetów, którzy poprzednio pełnili funkcje kierowników zespołów pomiarowych. Spółka zatrudniała wówczas dwóch pracowników - pomiarowych. Pierwszą siedzibę przedsiębiorstwa GEOPLAN stanowił barak udostępniony przez przedsiębiorstwo DROMEX CIESZYN, na rzecz którego wykonywano większość usług pomiarowych.

Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem DROMEX CIESZYN prowadzącym budowy dróg i mostów na terenie Polski południowej firma GEOPLAN miała możliwości szybkiego rozwoju. DROMEX zakupił dla GEOPLANU teodolit elektroniczny T1010 z nasadką dalmierczą DI 1600 i rejestratorem danych GRE 4. Sprzęt ten w tym okresie był jednym z najlepszych dostępnych na rynku. W oparciu o zawartą pomiędzy firmami umowę leasingową sprzęt został spłacony w okresie czterech lat. Oprócz współpracy z DROMEXEM CIESZYN przedsiębiorstwo wykonywało usługi dla innych zleceniodawców, dlatego też w czerwcu 1991 roku uruchomiona została, w ramach spółki, druga pracownia geodezyjna w lokalu przy ul. Fredry w Cieszynie i zatrudniono następnych pracowników. W roku 1992 pracownię tą przeniesiono na ulicę Bobrecką do budynku Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych "INWESTUS", w którym mieści się do dnia dzisiejszego.

Dzięki solidnie i terminowo wykonywanym usługom P.U.M. GEOPLAN zyskiwało nowych klientów co sprzyjało szybkiemu rozwojowi firmy. Skutkowało to zakupami sprzętu pomiarowego, komputerów oraz wzrostem zatrudnienia, które w zależnośści od potrzeb kształtowało się na poziomie od 4 do 14 osób. Otworzono dodatkowe punkty obsługi klienta w Strumieniu, Chybiu, Zebrzydowicach, Istebnej i Dębowcu.

W dniu dzisiejszym spółkę prowadzi dwóch współwłaścicieli, którzy zatrudniając wykwalifikowanych pracowników prowadzą główne biuro w Cieszynie i utrzymują punkt obsługi klienta w Strumieniu.

Firma używa elektronicznego sprzętu geodezyjnego tylko renomowanej firmy Leica takiego jak:

  •  system Leica GPS 1200 Smart Rover
  •  tachimetr elektroniczny Leica TS09 Power - 3"
  •  tachimetr elektroniczny Leica TCR 803 Power
  •  tachimetr elektroniczny Leica TC 605L
  •  niwelator elektroniczny Leica NA 3000
  •  niwelator Wild NAK2 z nasadką do niwelacji precyzyjnej Wild GPM3

W ramach działalności socjalnej współwłaściciele organizują wypoczynek dla swoich pracowników i ich rodzin, taki jak coroczne spotkania wigilijne, kuligi, ogniska oraz wycieczki górskie.