www.geoplan.cieszyn.pl
  

Wybrane projekty zrealizowane przez naszą firmę:


 • Geodezyjna obsługa budowy drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną wraz z rondem - ul. Ładna-Boczna w Cieszynie
 • Geodezyjna obsługa budowy remontu drogi krajowej nr 1 na odcinku dojazdowym do byłego przejścia granicznego w Cieszynie - Boguszowicach
 • Geodezyjna obsługa remontu mostu Jagiellońskiego na rzece Soła w miejscowości Oświęcim wraz z dojazdami na ulicy Zatorskiej
 • Geodezyjna obsługa budowy ronda w miejscowości Rajcza
 • Geodezyjna obsługa budowy drogi ekspresowej S-69 Żywiec - Zwardoń, odcinek C2 Szare - Laliki, w tym:
  • 4km jednojezdniowej drogi ekspresowej,
  • ok. 6km dróg gospodarczych i łącznic,
  • 3 wiadukty drogowe,
  • 1 przejazd gospodarczy,
  • 13 przepustów na ciekach wodnych,
  • 4 zbiorniki odparowujące,
  • wyznaczenie wyposażenia tunelu w elementy infrastruktury drogowej,
  • uzbrojenie terenu: kanalizacja, wodociągi, teletechnika, energetyka
 • Geodezyjna obsługa budowy hali Moto-Market na terenie giełdy samochodowej w Mysłowicach
 • Obsługa remontu drogi S-1 od granicy państwa do węzła Krasna w Cieszynie - 4,7km
 • Obsługa budowy ogrodzenia drogi S-1 na odcinku Bielsko-Biała - Cieszyn - 58km
 • Obsługa budowy kładki dla pieszych nad drogą ekspresową S-1 w Międzyświeciu koło Skoczowa
 • Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w Ogrodzieńcu, powiat - Zawiercie - 4,8km
 • Obsługa geodezyjna budowy wiaduktów w ciągu DK 86 w Katowicach koło salonu IKEA
 • Wznowienie granic pasa drogowego drogi ekspresowej S-1 na odcinku Cieszyn - Międzyświeć na zlecenie JV " BUDIMEX DROMEX S.A./FERROVIAL AGROMAN S.A."
 • Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi Tworóg - Koszęcin - 13km
 • Geodezyjna obsługa budowy obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn na odcinku Krasna - Międzyświeć (KM 24+971 - KM 31+700) na zlecenie JV "BUDIMEX - DROMEX S.A./FERROVIAL AGROMAN S.A"
  • w km 25+149 dwuprzęsłowy żelbetowy wiadukt nad drogą S-1 o długości 64,20m i szerokoąci 11,20m, posadowiony na palach o średnicy 1,20m,
  • w km 26+857 jednoprzęsłowy płytowy żelbetowy wiadukt w ciągu drogi S-1 o długości 45,00m i szerokości 26,20m, posadowiony na palach o średnicy 1,20m,
  • w km 27+730 wiadukt w formie jednonawowej ramy żelbetowej w ciągu drogi krajowej S-1 o długości 38,10m i szerokości 25,60m, posadowiony bezpośrednio,
  • w km 28+169 obiekt pod drogą S-1, o konstrukcji skrzynkowej żelbetowej wykonanej na mokro, przejazd gospodarczy o długości 52,70m i szerokości 6,00m, posadowiony bezpośrednio,
  • w km 28+949 do km 29+284 obiekt mostowy w ciągu drogi S-1 nad doliną w Ogrodzonej, obiekt wykonany w technologii rusztowań przestawnych o długości 335m, szerokości 28,40m, obiekt 8-przęsłowy składający się z dwóch niezależnych obiektów posadowionych bezpośrednio,
  • w km 29+974 wiadukt w ciągu drogi krajowej nad drogą S-1 o długości 80m i szerokości 12,20m zaprojektowany jako 4-przęsłowa płyta ciągła na podporach pośrednich,
  • w km 30+440 obiekt pod drogą S-1, przepust gospodarczy o długości 45m i szerokości 5,50m zaprojektowany w konstrukcji skrzynkowej żelbetowej wykonany na mokro, obiekt posadowiony bezpośrednio,
  • w km 31+411 jednoprzęsłowa posadowiona bezpośrednio kładka dla pieszych nad drogą S-1 o długości 31m i szerokości 3,40m.
 • Wznowienie granic pasa drogowego obwodnicy miasta Ustroń na zlecenie BOGL & KRYSL POLSKA Sp. z o.o. w Cieszynie
 • Obsługa budowy drogi "Obwodnica Ustronia" - etap II na zlecenie BOGL & KRYSL POLSKA Sp. z o.o. w Cieszynie
 • Obsługa budowy masztów telefonii komórkowej w miejscowościach: Zamarski, Chybie, Kończyce Wielkie, Grodziec, Wapienia, Cieszyn
 • Obsługa geodezyjna "ENION" Rejon Dystrybucji Cieszyn w latach 2003 - 2007
 • Obsługa geodezyjna gminy Strumień na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strumieniu w latach 2000 - 2009 w zakresie wznowienia granic, rozgraniczeń, podziałów i pomiarów powykonawczych uzbrojenia terenu
 • Pomiar syt.- wys. na obszarze o powierzchni 140ha terenów projektowanego zwałowiska odpadów oraz rzeki Olzy, położonych w obrębie Pogwizdów, byłej KWK "MORCINEK", na zlecenie Zakładu Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 44 - 33 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 1
 • Sporządzenie dokumentacji do celów wykupu gruntów pod budowę drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn odcinek 3 - Świętoszówka - Pogórze na zlecenie Biura Projektów "PROFIL" Sp. z o.o. Warszawa
 • Obsługa przebudowy skrzyżowania ul. Andersa i ul. Partyzantów w Bielsku-Białej
 • Obsługa budowy stacji paliw Aral i CPN w Cieszynie
 • Obsługa budowy węzła drogowego Klubowa - Makro w Bielsku-Białej z likwidacją osuwisk przy drodze Bielsko-Biała - Cieszyn
 • Obsługa budowy obiektów nr 11 i 12 z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 w Skoczowie i Harbutowicach (węzeł drogowy Wisła - Katowice - Cieszyn - Bielsko-Biała)
 • Obsługa budowy estakad wjazdowych do szpitali w Bielsku-Białej i Cieszynie
 • Opracowanie mapy do celów projektowych Zameczku Prezydenckiego w Wiśle na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP
 • Obsługa budowy hotelu "500" przy drodze ekspresowej S-1 w Cieszynie
 • Obsługa budowy supermarketu "Kaufland" w Cieszynie
 • Sporządzenie map do celów projektowych z inwentaryzacją sześciu obiektów mostowych - Wschodnia Obwodowa GOP
 • Obsługa budowy mostów z dojazdami w miejscowościach Przeciszów i Włosienica
 • Obsługa budowy układu komunikacyjnego przy magazynie logistycznym w Bielsku-Białej.
 • Opracowanie mapy do celów projektowych pod remont drogi do granicy państwa w Korbelowie - 5km
 • Obsługa budowy przeprawy mostowej przez rzekę Sołę w Żywcu, most 450m i dwa ronda z dojazdami
 • Obsługa budowy drogi do przejścia granicznego Glinka - Novot w gminie Ujsoły - 3,5km
 • Obsługa budowy mostu na Odrze w miejscowości Olza
 • Obsługa budowy krytej pływalni "Delfin" w Skoczowie
 • Obsługa budowy drogi "Obwodnica Ustronia" - etap I
 • Obsługa budowy hali rozlewni piwa i hali tankofermentatorów w browarze w Żywcu
 • Obsługa podnoszeń wiaduktów nad autostradą A-4 na odcinku Wrocław - Legnica
 • Obsługa budowy węzła drogowego Opatkowice w ciągu autostrady A-4 w Krakowie
 • Obsługa budowy drogi krajowej nr 1 w Cieszynie od węzła Pastwiska do węzła Krasna - 3km
 • Współwłaściciele obecnej firmy, przed jej założeniem, jako pracownicy OPGK Katowice, prowadzili geodezyjną obsługę budowy przejścia granicznego pomiędzy Polską i Czechosłowacją, którego głównym elementem był most budowany metodą ciągłego nasuwania z dwóch wytwórni usytuowanych po przeciwnych brzegach rzeki Olzy, o długości 760m i maksymalnej wysokości ok. 30m.